Zaalwacht en tellen

Zaalwacht, tellen en fluiten

Kijk hieronder om te zien wanneer je moet tellen of fluiten.

Schema scheidsrechters en tellers 1e helft 2021 2022

Tellen: digitaal wedstrijdformulier

De NeVoBo heeft het papieren wedstrijd formulier vervangen door een digitale versie en heeft daarvoor het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF) ontwikkeld. Ook VCP is daarom moeten starten met het tellen via het digitale wedstrijdformulier. Het digitaal tellen zal op een tablet gaan gebeuren.

Je moet als teller, coach en scheidsrechter zorgen dat je op de hoogte bent hoe het werkt. Dat staat in de bijlagen uitgelegd. Het is zeer belangrijk dat je thuis op je computer/laptop al een keertje hebt ingelogd. Als je het eenmaal een keertje gedaan hebt valt het allemaal erg mee. Dus allemaal testen, dan komt het helemaal goed!

We vragen iedereen het document “Handleiding demo” thuis te bekijken en te doorlopen. Na het lezen van de uitleg zou het duidelijk moeten zijn. Kijk ook naar de introductiefilmpjes. Verder kun je de “Handleiding DWF live bijhouden” eventueel op je gemak doorlezen. Deze zal ook in de sporthal komen te liggen als naslag tijdens de wedstrijd.
Zorg dat er altijd een papieren formulier beschikbaar is op de tel-tafel! Dit is soms nodig als back-up om verder te tellen bij het vastlopen van DWF op de tablet. Als de tablet niet meer werkt kan er direct op het papier verder worden gegaan. Na de wedstrijd kan alsnog het DWF worden ingevuld en correct worden afgesloten. Sluit na de wedstrijd de tablet altijd aan op de oplader en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.