PR-commissie

Contactpersonen Marian Jacobs en Kitty Patrichi
Commissieleden Jessy van Boxtel, Nady Egelmeers, Marian Jacobs, Kim Kusters, Wilma Vogels (Komplo)
Contact pr@vcpoploo.nl