We mogen weer écht volleyballen!

Dinsdag 25 januari bereikte ons het goede nieuws dat we eindelijk weer écht mogen volleyballen. Ook zijn per die datum toeschouwers weer welkom, zij het onder voorwaarden. In deze mail vinden jullie de maatregelen voor de sport die sinds vandaag 26 januari 05:00 uur van kracht zijn. De maatregelen gelden in principe tot dinsdag 8 maart. Het volgende weegmoment van het kabinet is over drie weken.

Maatregelen voor de sport vanaf 26 januari:

 *   Sporten binnen mag voor alle leeftijden en op ieder moment;
 *   Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht;
 *   Vanaf 18 jaar is een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht;
 *   Iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje, maar deze mag af tijdens het sporten;
 *   Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs;
 *   De horecafunctie moet om 22:00 uursluiten;
 *   Kleedkamers, toiletten en douches mogen open. Vanaf 13 jaar is ook hier het dragen van een mondkapje verplicht en vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.
 *   Houd u aan de basisregels<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels> om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Regels voor publiek bij sport

Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de volgende regels:

 *   CTB bij amateursport: alleen binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder;
 *   Vanaf 13 jaar een mondkapje dragen bij verplaatsing en 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

De CTB controles zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers (zaalwacht) van VCP.
Indien blijkt dat door de controle je de sporthal niet mag betreden, respecteer dit dan en ga terug naar huis.

De check op het Coronatoegangsbewijs kan door het coronatoegangsbewijs te scannen en het ID-bewijs van de persoon te vergelijken met de gegevens van de scan.

De gegevens zijn altijd 3 van deze 4:

 1.  De eerste letter van de voornaam en/of
 2.  De eerste letter van de achternaam en/of
 3.  De geboortedag en/of
 4.  De geboortemaand

De check op het Coronatoegangbewijs is voldaan wanneer:

 *   De scanner groen kleurt en
 *   Het ID overeenkomt en
 *   De persoon geen gezondheidsklachten heeft.

Andere oliebollenbakker

Beste leden, ouders/verzorgers,

Wellicht heeft u de berichten gelezen over Bakkerij v.d. Ven. Zij zullen dit jaar geen oliebollen bakken. Wij zijn blij dat we u kunnen melden dat Bakkerij Klaassen uit Venray dit jaar de oliebollen voor ons wil bakken.

Met vriendelijke groet,

De oliebollencommissie

Trainingen stoppen

Naar aanleiding van de toespraak van onze minister-president, 14 december 2020, is er ook voor VCP duidelijkheid gekomen.

Vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 zijn de sporthallen gesloten. Alle trainingen van VCP zijn in deze periode afgelast. 
Dit betekent dat ook de peuter- en kleutergym in deze periode niet doorgaat.

Op 12 januari a.s. is er een nieuwe persconferentie en horen we of en hoe we na 19 januari a.s. weer in de sporthal terecht kunnen om te volleyballen of te gymmen.

Hoe blij we waren met de aangepaste trainingen om eindelijk weer te kunnen sporten, hoe snel het weer tot een (voorlopig) einde komt….. helaas noodzakelijk.

Zodra er weer veranderingen in de maatregelen zijn, informeren we jullie zo spoedig mogelijk.

Voor nu wensen we iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Toch een oliebollenverkoop in Oploo en Westerbeek

Beste mensen uit Oploo en Westerbeek,

Volleybalclub VCP wil ook dit jaar Oudejaarsavond gezellig maken bij u thuis, Helaas kan dat even niet door de oliebollenverkoop huis aan huis.
Daarom hebben wij een alternatief bedacht,
En kunnen de oliebollen toch bij u worden gebracht.

De oliebollen komen ook dit jaar weer via Bakkerij v.d. Ven.
Op 31 december tussen 9.45 en 12.30 uur komen wij ze leveren.

Bestel vóór 20 december via dit formulier:

Speciaal in deze coronatijd een oliebol meer per zak voor hetzelfde bedrag als in 2019 (5 euro per zak).

Vollebalclub VCP dankt u hartelijk voor uw bestelling en wenst u fijne feestdagen!

We mogen weer trainen😊

Vanaf dinsdag 1 december gaan we weer trainen!!!

Voor de spelers die normalerwijze in de Raayhal en Vitaplo trainen: vanuit deze zalen hebben we nog geen reactie ontvangen om deze week te starten. 
Dus dames 1 en Dames recreanten 3 houdt jullie teamapp en/of mail in de gaten. We houden jullie op de hoogte.

We willen alle damesteams een uur in de week aanbieden. Dit zodat we iedereen de mogelijkheid kunnen bieden om, zoals binnen de opgelegde corona-maatregelen, met 4 mensen (excl. trainer) te volleyballen. 

Dames 1

Volleyballen op de gewone trainingstijd. Het trainen wordt opgesplitst in 1e uur 4 leden en 2e uur de overige 4 leden. 

Dames 2

De eerste 4 leden spelen op de woensdag van 18.00u tot 19.00u en de tweede 4 leden spelen (ook op de woensdag) van 19.00u tot 20.00u.

Dames 3

Zij volgen de normale trainingen. De 18+ meiden spelen 1,5 meter uit elkaar en mogen samen met de 18- meiden spelen (zoals aangegeven: op afstand).

Dames 4

De eerste 4 dames en Emma (18-) trainen op de maandag (reguliere tijd) en de tweede 4 trainen op de woensdag (reguliere tijd).

Graag zelf in je teamapp met trainer regelen welke 4 personen komen (en welke 4 de volgende training). 


Meisjes B

Trainen op de dinsdag van 17.00u tot 18.45u en woensdag van 16.45u tot 18.00u

(LET OP: er is geschoven met de tijden, om te zorgen dat Dames 2 ook kan volleyballen!)

Voor de recreanten willen we in december de gewone trainingstijden aanhouden. Het team kan samen met de trainer bekijken wie wanneer komt trainen.

Trainers en leden: gezamenlijk bijhouden of er voldoende animo is en we mogelijk in het nieuwe jaar e.e.a. aan moeten passen, zodat ook iedereen die wil de mogelijkheid heeft om 1 x per week te trainen. 

We wensen jullie veel volleybalplezier en blijf vooral gezond!

TC en Bestuur VCP

Update coronaprotocol: 4 weken o.a. geen wedstrijden

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, trainers, coaches,

Naar aanleiding van de toespraak over de coronamaatregelen van 13 oktober 2020, komt zowel de recreantencompetitie als de zaterdagcompetitie per vandaag 14 oktober 2020 om 22.00 uur stil te liggen.
Deze maatregelen gelden voor tenminste 4 weken. Zie hier meer informatie op NeVoBo site.
Ook de trainingen van de recreanten en senioren worden per vandaag 14 oktober 2020 om 22.00 uur gestopt tot nader order.
De trainingen van Meisjes B gaan wel door.

Eind oktober wordt normalerwijze de contributie geïnt. Dit wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de termijn van stilleggen van alle sportactiviteiten. 
Zoals door regering aangegeven zal er over 2 weken een nieuwe persconferentie worden gegeven met mogelijk aangepaste maatregelen.

Wij zullen jullie dan ook informeren hoe we verder gaan.

Update coronaprotocol VCP mondkapjes

UPDATE 3 oktober 2020 – Mondkapjes

Op vrijdagavond 3 oktober is het kabinet met een dringend advies voor het dragen van mondkapjes gekomen. Lees hier wat voor invloed dit heeft op het volleybal.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in publiekstoegankelijke binnenruimtes. Om duidelijkheid te verschaffen over hoe we in het volleybal hier het beste mee om kunnen gaan, is hieronder een aantal aanvullende adviezen op een rijtje gezet:

 • Het mondkapje is geen vervanging van de overige maatregelen, zoals het houden van de 1,5 meter afstand en het niet yellen, zingen en schreeuwen in de zaal.
 • Jeugdteams vanaf 13 jaar en hun begeleiders en seniorenteams dragen bij binnenkomst op en bij vertrek van de accommodatie mondkapjes.
 • Als teams starten met hun warming-up en tijdens de wedstrijd gaan de mondkapjes af.
 • Wanneer je voor langere tijd op de spelersbank zit, is het advies ook op de bank mondkapjes te dragen.
 • De coach hoeft geen mondkapje te dragen, om zo verstaanbaar te blijven bij het geven van aanwijzingen aan het team.
 • Eventueel aanwezige lijnrechters, tellers en aanwezige jury houden hun mondkapje op.
 • Zaalwachten en mensen die voor de organisatie in de hal zijn, houden hun mondkapje op.

Update coronaprotocol VCP geen publiek

UPDATE 28 september 2020 – Geen publiek bij de wedstrijden en trainingen en kantines dicht

Op 28 september heeft het kabinet de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus verscherpt. Dat betekent dat er vanaf 28 september 18.00 uur, aanvullende maatregelen gelden om het coronavirus te bestrijden.

 • Er kan gewoon gevolleybald worden.
 • Trainingen en wedstrijden kunnen doorgang vinden, maar met enkele aanpassingen.
 • Er mag geen publiek bij de training blijven kijken.
 • Er is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden (behalve noodzakelijke chauffeurs bij wedstrijden).
 • Na de training of wedstrijd verlaat je zo snel mogelijk de sportaccommodatie.
 • De kantine van Excellent blijft dicht.
 • De maatregelen gelden voor tenminste 3 weken.

Coronaprotocol VCP

Onderstaand de maatregelen, naast de algemeen geldende maatregelen, die VCP neemt om verspreiding van het corona-virus te voorkomen bij wedstrijden:

 • Volg de looproutes zoals aangegeven.
 • De kleedlokalen worden gebruikt door de gastspelers.
 • Max 8 personen per kleedkamer.
 • In de kleedlokalen 1.5 meter afstand houden van elkaar.
 • Bij voorkeur niet douchen. Bij wel douchen maximaal 2 personen tegelijkertijd.
 • Voor de wedstrijd worden geen handen geschud, na de wedstrijd klappen als dank voor de wedstrijd vanaf eigen veld.
 • Houd voldoende afstand van scheidsrechter en teller.
 • Reservespelers en coach op reservebank houden voldoende afstand van elkaar.
 • Houd tijdens rustmomenten ook voldoende afstand van elkaar.
 • Er mag geen publiek bij de wedstrijden aanwezig zijn (anders dan noodzakelijke chauffeurs).
 • Voorkom onnodig geforceerd stemgebruik.
 • Gebruik in alle gevallen je gezonde verstand en mochten er nog zaken zijn geef dit aan bij scheidsrechter en aanvoerder tegenpartij op voldoende afstand van elkaar.
 • De sportkantine is gesloten.